top of page
Niet Gestoord Worden Door Stress.png

Niet gestoord worden door stress

In de aanpak van stress is een cruciale rol weggelegd voor leidinggevenden. Het kan niet anders of je wordt als leidinggevende geconfronteerd met de gevolgen van stress bij medewerkers. Stress is niet voor niets beroepsziekte nummer 1 in Nederland en kost werkgevers in totaal naar schatting meer dan 2,8 miljard euro per jaar. Stress heeft ook direct gevolgen voor de kwaliteit van het werk, de klantcontacten en de sfeer op de werkvloer. Het is dus absoluut tijd om niet gestoord te worden door stress!

 

De training ‘Niet gestoord worden door stress’ focust enerzijds op het tijdig signaleren van stress bij jezelf en bij medewerkers en anderzijds op het bieden van handvatten om stress te beperken. Leidinggevenden hebben binnen het bedrijf een voorbeeldfunctie. Ze hebben de zware taak om op hun eigen stressniveau te letten en oog te hebben voor dat van hun medewerkers. Een training vol met praktische leiderschapsinterventies op het gebied van stressreductie biedt hierbij uitkomst. 

 

Terwijl de een stress omschrijft als ‘een gejaagd gevoel dat je mee naar huis neemt en waarvan je zelfs wakker ligt’, ervaart een ander het als een gebrek aan controle. Het gaat erom dat stress geen structureel karakter krijgt. Een tijdelijk hoger stressniveau kan geen kwaad en kan zelfs prestatiebevorderend werken. Met stress omgaan is dan ook maatwerk. Het draait om het bereiken van een gezond stressniveau, maar dat kan voor iedereen anders zijn. Daarom is het als leidinggevende van belang dat je een veilig klimaat creëert waarin medewerkers naar je toe durven te komen als ze niet goed in hun vel zitten. Luister vervolgens bewust, zodat je ook hóórt wat iemand zegt. Want alleen dan kun je effectief werken aan stressreductie.

Kerndoel

Vanuit leiderschap inzicht krijgen in het herkennen van signalen van stress bij jezelf en je medewerkers en vervolgens in de juiste, praktische stressinterventies.

Prijs

599,- (excl. btw)

Inclusief: het cursusboek De Stresscode  voor leidinggevenden, een luxe koffie/thee arrangement en een uitgebreide lunch. 

Favicon Trans.png

Wanneer?

Neem contact op voor de mogelijkheden

bottom of page