top of page
Toegepast Bestuursrecht.png

Toegepast bestuursrecht in de politiepraktijk

Het bestuursrechtelijk handhaven en sanctioneren biedt een ruim palet aan instrumenten die ingezet kunnen worden in de bestrijding van de lokale veiligheidsproblematiek of openbare orde problematiek. Parallel hieraan krijgen de gemeente, gemeentelijke toezichthouder, burgemeester en het college van burgemeester en wethouders een steeds groter aandeel in de bestrijding van overlast, criminaliteit en ondermijning en in het handhaven van de openbare orde.

 

In de huidige praktijk handelen partners veelal vanuit de eigen bevoegdheden en instrumenten. Een gemiste kans, aangezien partners vaak over meer en slimmere bevoegdheden en instrumenten beschikken. Een bestuursrechtelijke integrale aanpak is noodzakelijk in de bestrijding van criminaliteit en openbare ordeverstoringen. Kennis van en inzicht in toegepast bestuursrecht in de politiepraktijk leveren een effectieve samenwerking met het lokaal bestuur op. Met natuurlijk als einddoel: een effectievere bestrijding van de lokale veiligheidsproblematiek of openbare ordeverstoringen.

Kerndoel

Je krijgt meer inzicht in bestuursrecht in algemene zin, de werking van bestuursrechtelijke handhaving, actuele bestuursrechtelijke ontwikkelingen en burgemeestersbevoegdheden. Dit aan de hand vanpraktijkgerichte casuïstiek vanuit de huidige politiepraktijk.

Prijs

599,- (excl. btw)

Inclusief: het cursusboek ‘Toegepast bestuursrecht in de politiepraktijk’, een luxe koffie/thee arrangement en een uitgebreide lunch.

Wanneer?

Neem contact op voor de mogelijkheden

bottom of page